Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Tabakhane Rüya Tabirleri:Tabakhane
Rüyada tabakhane görmenin tabiri "Mezbaha" görmenin tabiri
gibidir. Bazen tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere de işarettir. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına işarettir. Bazen de kaba, sert ve kötü ahlaklı bir
kadına veya necasetten sakınmayan bir kadına işarettir.
Bazen de tabakhane görmek, mala işarettir.