Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Et 1 Rüya Tabirleri:Et 1
Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.
Bir kimse rüyada pişmiş eti yediğni görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yücelir.
Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa,doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciier kebap edilmiş sığır eti,rızka ve ucuzluğa işarettir,dediler.
Rüyada sığır veya öküz eti yediğim gören kimse, hakime götürülür.Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir.Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir.Haramlığına icma vaki olmuş et. haram maldır.Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir, Bazen de rüyada kuş eti yemek, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere İşarettir.
Vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir.
Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir nzıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaata işarettir.İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir.
Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine işarettir.Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve
zalim bir kavmin malını yer.Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata işarettir.Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.
Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer.Eğer o kimse hasta ise, kurtulur,Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluguna veya hastalıgına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanlığına işarettir.Abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla oldugimu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları maltanna işarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır.Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştügünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa işarettir.
Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse,o kimse malının kazancını yer.Sermayesini bırakır.Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse,sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.