Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Et Rüya Tabirleri:Et
Rüyada et yemek, pek de hayırlı sayılmaz. İnsan eti yemek çok fena bir dedikodu, koyun eti hastalığı veya felaketi, kuş eti yiyenin ise muradının olacağına işarettir.Et
Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala işarettir.
Çiğ etin tümü, ağn, hastalık ve izdıraplara işarettir.
Kasaptan et almak, musibet ve kedere işarettir.
Taze et ölüme ve gıybet etmeye de işarettir.
Rüyada bir insanın ctini gören kimse,o insanın gıybetini eder.Rüyada kendi vücüdunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder.Rüyada kendi etini yediğini gören, ana yapar.
Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan etip pişmiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine işarettir.Yırtıcı hayvanlann eti, maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir.Domuz eti haram maldır.Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanhğına işarettir.Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti,baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işarettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet
eder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur,
Sığır eti zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder
veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işarettir. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.
Et
Sanılanın aksine et rüyaları hiçte iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır. Rüyasında bir kasaptan et alan kimse hastalanır. Et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır. Et yemekleri daima haram karEt 1
Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.
Bir kimse rüyada pişmiş eti yediğni görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yücelir.
Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa,doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciier kebap edilmiş sığır eti,rızka ve ucuzluğa işarettir,dediler.
Rüyada sığır veya öküz eti yediğim gören kimse, hakime götürülür.Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir.Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir.Haramlığına icma vaki olmuş et. haram maldır.Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir, Bazen de rüyada kuş eti yemek, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere İşarettir.
Vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir.
Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir nzıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaata işarettir.İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir.
Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine işarettir.Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve
zalim bir kavmin malını yer.Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata işarettir.Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.
Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer.Eğer o kimse hasta ise, kurtulur,Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluguna veya hastalıgına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanlığına işarettir.Abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla oldugimu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları maltanna işarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır.Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştügünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa işarettir.
Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse,o kimse malının kazancını yer.Sermayesini bırakır.Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse,sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.
Etiket
Rüyada etiket görmek, rüyayı görenin gösterişe fazlasıyla düşkün bir kişi olduğuna işaret eder.Et Yemeği
Rüyada et ile pişmiş yemeği görmek, fakir için zenginliğe, etsiz pişmiş yemeği görmek, ihtiyaç veya ibadete işarettir.
Karışık şeylerle pişmiş yemeği görmek, hastalıktır.
Rüyada güzel bir yemek pişirdiğini gören kimse, o yemek miktannca şöhrete erişir ve fakirlikten sonra zengin olur. Eğer kendisi için başka birisinin pişirdigini görse, o adamın o kimse hakkında hile yapmasından korkulur. Bazen de o kimse maksat ve arzusuna kavuşmak için yardım görür.
Et veya pirinç ile pişirilmiş süt ve bunlardan başka şeyler ferahlık, sevinç akid, ilim ve faydalı rızıklara işarettir.
Et Dilimleri
Rüyada görülen et dilimleri, açık ve zararlı bir şeye İşarettir. Bazen de zahmetsiz meydana gelen bir şeye, peşin rızka, şehvetin harekete gelmesine ve insanın gizlemek istediği bir şeyin açığa çıkmasına işarettir.Et Kütüğü
Rüyada kütük görmek, insanları birbirine kışkırtır, uğraştırmayı,düşmanlık ve münakaşa gibi şeylerin arasına sokulmayı arzu eden münafık bir kimseye işarettir.Et Parçalayıcı
Rüyada et parçalayıcıyı görmek, şerre, düşmanlığa, harbe,
toplu şeyleri dağıtmağa, helali haram ile karıştırmağa, faize ve ihtiyaçları gidermeğe işarettir.